další resortní organizace
Správa KRNAP
Aktivních veřejných zakázek: 0 (malého rozsahu: 0, velkého rozsahu: 0)
    Archiv veřejných zakázek
VZ69/2014 - Sada digitálních dat LHP
Předmětem zakázky je dodání digitální sady dat LHP s propojením na hospodářskou knihu, lesní hospodářskou evidenci s možností zaměřování linií a ploch. Podrobně je vše uvedeno v zadávací dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
28.11.2014 08:24
Podání nabídek do:
05.12.2014 11:00
P14V00712014 - č. 71/2014 Dodávka síťových kontejnerů
Předmětem zakázky je nákup / dodávka kovových síťových kontejnerů s výklopným předním čelem (dle technické specifikace) o rozměrech 1000x800x800 mm, nosnost 1000 kg, požadovaný počet 40 ks. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v krycím listu nabídky (dle vzoru v příloze). Základním hodnotícím kritériem je nabídková cena za celkový požadovaný počet kusů v kč bez DPH. Předpokládaná cena uvedená zadavatelem je cena maximální - nepřekročitelná.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
19.11.2014 07:12
Podání nabídek do:
05.12.2014 10:00
č. 64/2014 - Rekonstrukce vytápění a TUV na Rýchorské boudě
Jedná se o celkovou rekonstrukci vytápění a tepelné čerpadlo na Rýchorské boudě Správy KRNAP. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
24.10.2014 13:40
Podání nabídek do:
10.11.2014 11:00
VZ 24-30/2014 - Stavební práce spojené s propojením optického kabelu KM - HIC Vrchlabí
Jedná se o zakázku malého rozsahu na výstavbu HDPE infrastruktury - ochranných trubek HDPE 40 pro instalaci optických kabelů k připojení objektu Hlavního informačního centra (HIC) s objektem Krkonošského muzea (KM) ve Vrchlabí. Montáž optických kabelů není součástí projektu infrastruktury. Bude řešen následně dle zadání a požadavku provozu IT Správy KRNAP. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložené projektové dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
23.10.2014 11:57
Podání nabídek do:
07.11.2014 10:00
VZ 24-29/2014 - Dodávka 1 ks čtyřkolky pro ÚP Rezek
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 1 ks čtyřkolky o min. obsahu 850 - 1000 ccm a výkonu min. 70 HP. Čtyřkolka je určena pro práci v obtížném horském terénu pro provoz Územního pracoviště Rezek. Dodávku sněžných pásů je třeba nacenit zvlášť položkou. Předpokládádná hodnota je cca 400 tis. Kč bez DPH, vč. dodávky sněžných pásů. Další údaje jsou uvedeny v přiložené technické specifikaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
17.10.2014 11:47
Podání nabídek do:
03.11.2014 10:00
VZ 24-28/2014 - Husí a Klínový potok - oprava koryta
Jedná se o zakázku malého rozsahu, jejiž předmětem jsou stavební práce tj. oprava koryta dvou vodních toků. Zakázka je rozdělena na 2 části: 1) Husí potok-oprava koryta v hodnotě cca 128 tis. Kč bez DPH a 2) Klínový potok - oprava koryta v předpokládané hodnotě cca 200 tis. Kč bez DPH. Zájemci o VZ podají nabídku na každou akci zvlášť vč. oceněného položkového rozpočtu (jednotlivé akce se budou hodnotit samostatně). Pozor, pro podání nabídky je nutné zúčastnit se prohlídky místa plnění dne 23.10.2014, kde budou upřesněny další informace.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
14.10.2014 14:00
Podání nabídek do:
30.10.2014 10:00
VZ 24-27/2014 - Informační centrum Špindlerův Mlýn - plošina
Jedná se o zakázku malého rozsahu na realizaci bezbariérového vstupu do objektu Informačního centra ve Špindlerově Mlýně pomocí vertikální zdvihací rampy. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené projektové dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
09.10.2014 14:34
Podání nabídek do:
20.10.2014 10:00
VZ 24-26/2014 - Plynofikace objektu č. p. 247 Špindlerův Mlýn
Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební práce, jejímž předmětem je vyhotovení plynovodní přípojky pro třípodlažní bytový dům č. p. 247 ve Špindlerově Mlýně. Bližší údaje jsou uvedeny v přiložené projektové dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
03.10.2014 15:07
Podání nabídek do:
16.10.2014 10:00
VZ 24-25/2014 - Rekonstrukce stávajícího pochozího chodníku u obj. č. p. 3 Vrchlabí
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího pochozího dlážděného chodníku u obj. Správy KRNAP ve Vrchlabí, č. p. 3. a napojení na stávající okolní zpevněnou plochu. Součástí zakázky je také přeložení betonových obrub a 2 sloupů veřejného osvětlení. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložené projektové dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
25.09.2014 13:09
Podání nabídek do:
06.10.2014 10:00
P14V00572014 - Uzavření rámcových smluv na provádění prací na vybraných enklávách projektu Life Corcontica
Jedná se o uzavření rámcových smluv k zajištění provádění následujících prací na vybraných enklávách projektu LIFE CORCONTICA. Zakázka je hrazena prostřednictvím dotačního programu EU LIFE+ z projektu LIFE CORCONTICA - Podpora lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše: obnova smilkových trávníků a populací hořečku českého a vranky obecné, vedené pod č. LIFE11 NAT/CZ/490.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
19.09.2014 13:46
Podání nabídek do:
08.10.2014 10:00
59/2014 - Stabilizace vodního režimu vybraných lokalit KRNAP
Jedná se o stabilizaci vodních režimů vybraných lokalit v KRNAP, a to Rašeliniště Labská louka, Rašeliniště Pančava – povalový chodník, oblast Mrtvý vrch – Kyselý kout a oblast Lesní bouda dle zadávací dokumentace a technické specifikace. Zakázka je součástí projektu „Stabilizace vodního režimu vybraných lokalit Krkonošského národního parku, reg. č. projektu: CZ.1.02/6.2.00/13.22142. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel dělení zakázky na části. Uchazeč může podat nabídku na jednu nebo více částí.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
18.09.2014 07:39
Podání nabídek do:
07.10.2014 10:00
VZ 24-24/2014 - Informační centrum Špindlerův Mlýn - rekonstrukce vchodu
Předmětem zakázky je rekonstrukce služebního vchodu u objektu Informačního centra ve Špindlerově Mlýně. Jedná se o výměnu nevyhovujícího ramene schodiště včetně stupňů, prodloužení střechy nad celé rameno schodiště, včetně vybourání oken. Součástí projektu je také rekonstrukce chodníku navazujícího na schodiště. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložené projektové dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
16.09.2014 10:56
Podání nabídek do:
29.09.2014 10:00
VZ 55/2014 - Stabilizace vodního režimu vybraných lokalit KRNAP
Jedná se o stabilizaci vodních režimů vybraných lokalit v KRNAP, a to Rašeliniště Labská louka, Rašeliniště Pančava – povalový chodník, oblast Mrtvý vrch – Kyselý kout a oblast Lesní bouda dle zadávací dokumentace a technické specifikace. Zakázka je součástí projektu „Stabilizace vodního režimu vybraných lokalit Krkonošského národního parku, reg. č. projektu: CZ.1.02/6.2.00/13.22142. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel dělení zakázky na části. Uchazeč může podat nabídku na jednu nebo více částí.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
10.09.2014 10:17
Podání nabídek do:
25.09.2014 10:00
P14V00542014 - č. 54/2014 "Usměrňování návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmům ochrany přírody III. etapa - informační stojany"
Jedná se o výrobu a instalaci dvou typů stojanů na informační panely dle zadávací dokumentace a technické specifikace viz. příloha výzvy k plnění projektu "Usměrňování návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmům ochrany přírody III. etapa "reg. č. projektu: CZ.1.02/6.2.00/14.24897".
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
10.09.2014 10:17
Podání nabídek do:
25.09.2014 10:00
VZ 24-23/2014 - Informační centrum Špindlerův Mlýn - rekonstrukce vchodu
Předmětem zakázky je rekonstrukce služebního vchodu u objektu Informačního centra ve Špindlerově Mlýně. Jedná se o výměnu nevyhovujícího ramene schodiště včetně stupňů, prodloužení střechy nad celé rameno schodiště, včetně vybourání oken. Součástí projektu je také rekonstrukce chodníku navazujícího na schodiště. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložené projektové dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
04.09.2014 10:32
Podání nabídek do:
15.09.2014 10:00
VZ 24-22/2014 - Oprava havárie na LC Lví
Jedná se o zakázku malého rozsahu na opravu havárie na lesní cestě Lví na územním pracovišti v Peci pod Sněžkou. Předmětem zakázky je oprava propadlého propustku a oprava vodících pásků u opěrné zdi. Další informace budou podány při prohlídce místa plnění dne 5.9.2014.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
02.09.2014 09:34
Podání nabídek do:
09.09.2014 13:00
VZ 24-21/2014 - Změna užívání objektu č. p. 145, Pec pod Sněžkou
Jedná se o zakázku malého rosahu na změnu užívání objektu č.p. 145 v Peci pod Sněžkou (Územní pracoviště 35). Stávající dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou slouží jako provozní budova s bytovými jednotkami. Předmětem zakázky je změna využití bytové jednotky na kancelářské prostory. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložené PD. Podání nabídky je podmíněno účastí při prohlídce místa plnění dne 8.9.2014.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
28.08.2014 09:36
Podání nabídek do:
15.09.2014 10:00
VZ 24-20/2014 - Jednoosý návěs pro ÚP 34
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka jednoosého třístranně sklopného traktorového návěsu pro potřeby Územního pracoviště Černý Důl. Přesná specifikace je uvedena v příloze.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
26.08.2014 10:15
Podání nabídek do:
10.09.2014 00:00
VZ 24-19/2014 - Oprava havárie na LC Lví
Jedná se o zakázku malého rozsahu na opravu havárie na lesní cestě Lví na územním pracovišti v Peci pod Sněžkou. Předmětem zakázky je oprava propadlého propustku a oprava vodících pásků u opěrné zdi. Další informace budou podány při prohlídce místa plnění dne 25.8.2014.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
15.08.2014 14:11
Podání nabídek do:
01.09.2014 10:00
VZ 24-18/2014 - Rekonstrukce střechy objektu Dolní Malá Úpa č. p. 25
Jedná se o zakázku malého rozsahu na rekonstrukci střechy objektu Dolní Malá Úpa č. p. 25, tj. rekonstrukce celého střešního pláště vč. krovu a nové krytiny. Další informace k akci budou podány při prohlídce místa plnění dne 25.8.2014.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
15.08.2014 14:02
Podání nabídek do:
01.09.2014 10:00
VZ 24-17/2014 - Oprava poškozených komunikací po přívalových srážkách z července 2014 na ÚP Špindlerův Mlýn a ÚP Pec pod Sněžkou
Jedná se o opravu škod po přívalových deštích na 5-ti lesních cestách (viz přiložená tabulka), kde jsou v povrchu erozní rýhy, poškozené zemní svodnice a podélný příkop. Zájemci o VZ podají nabídku na každou akci zvlášť vč. oceněného položkového rozpočtu (jednotlivé akce se budou hodnotit samostatně). Pozor, pro podání nabídky je nutné zúčastnit se prohlídky místa plnění dne 22.8.a 25.8.2014, kde budou upřesněny další informace.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
15.08.2014 08:35
Podání nabídek do:
08.09.2014 10:00
VZ 24-16/2014 - Oprava poškozených komunikací po přívalových srážkách z července 2014 na ÚP Harrachov a ÚP Rezek
Jedná se o opravu škod po přívalových deštích na 7 lesních cestách a 1 chodníku (viz přiložená tabulka), kde jsou v povrchu erozní rýhy, poškozené zemní svodnice a podélný příkop. Zájemci o VZ podají nabídku na každou akci zvlášť vč. oceněného položkového rozpočtu (jednotlivé akce se budou hodnotit samostatně). Pozor, pro podání nabídky je nutné zúčastnit se prohlídky místa plnění dne 21.8.2014, kde budou upřesněny další informace.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
14.08.2014 15:41
Podání nabídek do:
08.09.2014 10:00
VZ 24-14/2015 - Čelní nakladač pro traktor ZETOR pro ÚP 34
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka čelního nakladače pro traktor ZETOR pro potřeby Územního pracoviště Černý Důl. Přesná specifikace je uvedena v příloze ke stažení.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
08.08.2014 11:43
Podání nabídek do:
28.08.2014 10:00
VZ 24-15/2014 - Odstranění havárie opěrné PB zdi u Bílého Labe
Předmětem této zakázky malého rozsahu na stavební práce je odstranění havárie opěrné pravobřežní zdi, poškozené komunikace, zábradlí, mostu a mostních podpěr podél turisticky využívané cesty Bílé Labe. Další informace jsou upřesněny v přiložené projektové dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
08.08.2014 10:48
Podání nabídek do:
25.08.2014 10:00
P14V00472014 - č. 47/2014 "Usměrňování návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmům ochrany přírody II. etapa - řezivo"
Jedná se o kompletní dodávku včetně dopravy řeziva k plnění projektu "Usměrňování návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmům ochrany přírody II. etapa" reg. č. projektu: CZ.1.02/6.2.00/13.22143.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
06.08.2014 13:00
Podání nabídek do:
25.08.2014 10:00
VZ 24-13/2014 - Jednoosý návěs pro ÚP 34
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka jednoosého třístranně sklopného traktorového návěsu pro potřeby Územního pracoviště Černý Důl. Přesná specifikace je uvedena v příloze.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
06.08.2014 13:33
Podání nabídek do:
22.08.2014 10:00
VZ 24-12/2014 - Čelní nakladač pro traktor FENDT pro ÚP 35
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka čelního nakladače pro traktor FENDT pro potřeby Územního pracoviště Horní Maršov. Přesná specifikace je uvedena v příloze ke stažení.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
06.08.2014 13:33
Podání nabídek do:
22.08.2014 10:00
VZ 24-11/2014 - Tepelné čerpadlo země/voda v č. p. 176, Vítkovice
Tato veřejná zakázka je malého rozsahu na stavební práce. Jedná se o tepelné čerpadlo země/voda pro vytápění objektu Územního pracoviště Rezek - Vítkovice č.p. 176, vč. provedení 2 hlubinných vrtů. Bližší informace jsou v přiložené PD a budou doplněny při prohlídce místa plnění.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
30.07.2014 11:02
Podání nabídek do:
14.08.2014 10:00
č. VZ 46/2014 - „Provádění hospodářských prací (seč, pastva) v rámci dotačních programů MŽP - Program péče o krajinu, Program obnovy přirozených funkcí krajiny a LIFE+“
Jedná se o zajištění tradičních hospodářských zásahů, seče, běžnou mechanizací, ručně vedenou sekačkou, křovinořezem, kosou na pozemcích vlastněných, smluvně zajištěných Správou KRNAP, popř. v probíhajícím jednání, upřesněných v Nabídce na plnění veřejné zakázky. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
24.07.2014 14:32
Podání nabídek do:
31.07.2014 10:00
VZ 44/2014 - Grafické práce pro projekt Usměrnění návštěvnosti III. etapa
Předmětem této zakázky je grafické zpracování informačních tabulí a informační brožury. Vše podrobně popsáno v zadávací dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
22.07.2014 11:38
Podání nabídek do:
11.08.2014 10:00
VZ 45/2014 - Dodávka mulčovače
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka mulčovače pro potřeby Územního pracoviště Horní Maršov. Přesná specifikace je uvedena v příloze.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
21.07.2014 11:37
Podání nabídek do:
06.08.2014 10:00
VZ 24-10/20014 - Oprava škod po přívalových srážkách na chodnících na ÚP Rezek
Jedná se o opravu škod po přívalových deštích na dvou chodnících a to: 1) Chodník Horní Mísečky-Jestřabí boudy - oprava erozní rýhy a odvodnění cca 700 m a oprava štětovaného úseku chodníku v délce cca 300 m (předběžný odhad nákladů činní cca 700.000,- Kč), a dále 2) Chodník Stará hájenka-U čtyř pánů - oprava rozplaveného povrchu a svodnic v délce cca 50 m (odhad nákladů cca 50.000,- Kč). Zájemci o VZ podají nabídku na každou akci zvlášť vč. oceněného položkového rozpočtu (jednotlivé akce se budou hodnotit samostatně). Pozor, pro podání nabídky je nutné zúčastnit se prohlídky místa plnění dne 18.7.2014, kde budou upřesněny další informace.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
11.07.2014 14:43
Podání nabídek do:
28.07.2014 10:00
VZ 24-09/2014 - Mulčovač pro ÚP Maršov
Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávku mulčovače pro územní pracoviště v Maršově dle přiložené specifikace.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
26.06.2014 11:19
Podání nabídek do:
18.07.2014 10:00
43/2014 - Vrtulníkové přibližování dříví
Jedná se o přibližování dříví na území KRNAP- ÚP Pec pod Sněžkou. Podrobná specifikace je uvedena v příloze.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
26.06.2014 10:15
Podání nabídek do:
03.07.2014 10:00
P14V00422014 - č. 42/2014 "Provádění hospodářských prací v rámci dotačních programů MŽP a LIFE+"
Jedná se o zajištění tradičních hospodářských zásahů, seče běžnou mechanizací, ručně vedenou sekačkou, křovinořezem, kosou. Zakázka je dělena na části, kdy uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu nebo více částí. Podrobně uvedeno ve výzvě a zadávací dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
18.06.2014 08:51
Podání nabídek do:
03.07.2014 08:00
41/2014 - Rekonstrukce LC Konfiskáty 2.část
Jedná se o akci, která je součástí projektu Rekonstrukce lesních cest ve východních Krkonoších II.etapa. Vše podrobně uvedeno v příloze.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
12.06.2014 14:07
Podání nabídek do:
30.06.2014 10:00
39/2014 - Nájem pozemků v rámci projektu LIFE Corcontica
Jedná se o nabídku pronájmu - pachtu pozemků v rámci projektu LIFE Corcontica. Zakázka je dělena na tři části. Vše podrobně uvedeno v přílohách.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
11.06.2014 11:47
Podání nabídek do:
27.06.2014 10:00
VZ 24-08/2014 - Shrnovač píce pro ÚP Pec pod Sněžkou
Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávku shrnovače píce pro územní pracoviště v Peci pod Sněžkou dle přiložené technické specifikace.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
11.06.2014 15:18
Podání nabídek do:
26.06.2014 10:00
P14V00402014 - Vrtulníkové přibližování dřeva
Jedná se o transport dřevní hmoty vrtulníkem z porostů na skládky určené zadavatelem. Vše podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
09.06.2014 12:40
Podání nabídek do:
25.06.2014 12:45
VZ 24-07/2014 - Úprava parkoviště u obj. č. p. 176 (Územní pracoviště Rezek)
Jedná se o rozšíření stávající parkovací plochy. Práce představují zemní práce, založení podkladních vrstev, oddělovací obrubník a finální povrch z obalované asfaltové drti (ABS). Bližší upřesnění - zadání akce bude při prohlídce místa plnění dne 16.6.2014 viz níže.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
06.06.2014 15:12
Podání nabídek do:
23.06.2014 10:00
38/2014 - Generální rekonstrukce záchranné stanice pro hendikepované živočichy Správy KRNAP ve Vrchlabí
Předmětem zakázky jsou stavební práce na akci generální rekonstrukce stanice pro hendikepované živočichy Správy KRNAP ve Vrchlabí. Jedná se o útulek hendikepovaných zvířat a voliéry. Projektová dokumentace byla zpracována Ing. Georgi Kirjakovským, GRAFIC Vrchlabí, dne 12.5.2013. Zakázka je součástí projektu Generální rekonstrukce záchranné stanice pro hendikepované živočichy Správy KRNAP ve Vrchlabí, akceptační číslo 14190716(T E). Projektová dokumentace včetně výkazu výměr je přílohou této zadávací dokumentace.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
02.06.2014 10:14
Podání nabídek do:
18.06.2014 10:00
P14V00362014 - č. 36/2014 "Revitalizace nádrží v povodí Lučního potoka"
Předmětem zakázky jsou stavební práce - obnova 2 malých vodních nádrží v povodí Lučního potoka. Zakázku tvoří 2 části, přičemž zadavatel zadává obě části - nádrže dohromady, tedy rozhodující pro výběr nejvhodnější nabídky je součet nabídkových cen na obě části. Část I. = vodní nádrž "Dlouhý les" - obnova ekologických a vodohospodářských funkcí, část II. = vodní nádrž "Rudník II." - obnova akumulační a retenční funkce.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
30.05.2014 11:40
Podání nabídek do:
19.06.2014 11:00
VZ 24-06/2014 - Zateplení objektu č. p. 176 Vítkovice
Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební práce, tj. zateplení objektu č. p. 176 ve Vítkovicích (zateplení fasád a stropní konstrukce) dle projektové dokumentace, která je přílohou této výzvy. Objekt se nachází ve III. zóně KRNAP na pozemku st.p. 322,2314 v k.ú. Vítkovice. Objekt má dvě nadzemní podlaží a sedlovou střechu. Slouží jako provozně administrativní budova s bytovou jednotkou (Územní pracoviště Rezek).
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
29.05.2014 11:36
Podání nabídek do:
16.06.2014 10:00
31/2014 - Tisk časopisu Krkonoše - Jizerské hory
Jedná se o tisk měsíčníku Krkonoše - Jizerské hory včetně dopravy na distribuční místa. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
17.04.2014 11:13
Podání nabídek do:
06.05.2014 11:00
26/2014 - Péče o zvěř v mimovegetačním období
Jedná seo služby technického dozoru investora týkající se staveb v rámci projektu Péče o zvěř v mimovegetačním období, reg.č. CZ,1,02/6.2.00/12.16827
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
01.04.2014 13:15
Podání nabídek do:
17.04.2014 11:00
VZ 24-05/2014 - Výměna střešní krytiny v objektu č.p. 58 Rudník - II. část
Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební práce. Předmětem zakázky je výměna stávající střešní krytiny z eternitových šablon na zhruba 1/2 objektu č. p. 58 v obci Rudník. Uvedený objekt je sídlo územního pracoviště Černý Důl. Na zbylé části střechy byla již krytina vyměněna při prováděné rekonstrukci objektu v roce 2013. Součástí zadání je i výměna střešních oken Velux a střešního výlezu pro čištění komínů.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
14.04.2014 15:21
Podání nabídek do:
12.05.2014 10:00
P14V00282014 - Dokončení komunikace klášterní zahrady
Jedná se o veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou stavební úpravy stávající páteřní komunikace ze štětované dlažby a její rozšíření - prodloužení včetně instalace veřejného osvětlení dlo projektové dokumentace, která je přílohou výzvy.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
11.04.2014 10:56
Podání nabídek do:
30.04.2014 10:00
29/2014-ÚP35 - Stabilizace lesních ekosystémů - dokončení ÚP35
Stabilizace lesních ekosystémů - Podrobná specifikace zakázky včetně údajů a informací potřebných ke zpracování nabídkové ceny je uvedena v části B) Zvláštní část, technická specifikace zakázky. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel plnění zakázky po částech s tím, že části zakázky jsou vymezeny územně, tj. územím lesních úseků na územním pracovišti Pec pod Sněžkou. Celkem se jedná o 4 části. Zakázka je hrazena z dotačního programu Operační program Životního prostředí EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Pro vodu, vzduch a přírodu, číslo projektu CZ.1.02/6.2.00/08.03066.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
10.04.2014 14:17
Podání nabídek do:
28.04.2014 10:00
P14V00272014 - Uzavření kupní smlouvy na dodávky zvěřiny
Výzva k podání nabídky na uzavření Kupní smlouvy na dodávky zvěřiny v roce 2014/2015.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
31.03.2014 13:41
Podání nabídek do:
15.04.2014 10:00
25/2014-ÚP35 - Stabilizace lesních ekosystémů - ÚP35
Stabilizace lesních ekosystémů - Podrobná specifikace zakázky včetně údajů a informací potřebných ke zpracování nabídkové ceny je uvedena v části B) Zvláštní část, technická specifikace zakázky. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel plnění zakázky po částech s tím, že části zakázky jsou vymezeny územně, tj. územím lesních úseků na územním pracovišti Pec pod Sněžkou. Celkem se jedná o 5 částí. Zakázka je hrazena z dotačního programu Operační program Životního prostředí EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Pro vodu, vzduch a přírodu, číslo projektu CZ.1.02/6.2.00/08.03066.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
20.03.2014 11:11
Podání nabídek do:
07.04.2014 10:00
24/2014-ÚP35 - Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na ÚP35
Jedná se o těžbu JMP, manipulaci, dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM na územním pracovišti Pec pod Sněžkou. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel plnění zakázky po částech. Zakázka je rozdělena na 3 části a podrobná technická specifikace jednotlivých částí zakázky je uvedena v příloze výzvy - B) Zvláštní část, technická specifikace.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
17.03.2014 12:35
Podání nabídek do:
02.04.2014 10:00
P14V00322014 - Technická pomoc při rekonstrukci lesních cest a akci Krkonoše bez bariér
Předmětem zakázky jsou služby technického dozoru investora (dále jen TDI) týkající se staveb v rámci projektů EU. Podrobný popis a rozsah požadovaných činností je uveden v závazném vzoru smlouvy o výkonu technického dozoru, která je přílohou této zadávací dokumentace. Podkladem pro zpracování nabídky jsou projektové dokumentace, které tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel dělení na části.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
20.05.2014 12:05
Podání nabídek do:
06.06.2014 10:00
VZ 24-04/2014 - Změna užívání objektu Temný Důl č. p. 1
Jedná se o veřejnou zákázku malého rozsahu na rekonstrukci objektu Temný Důl č. p. 1 tj. stavební úpravy bývalé lesní správy na 2 byty vč. elektroinstalace dle projektové dokumentace, která je přílohou této výzvy.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
13.03.2014 14:44
Podání nabídek do:
28.03.2014 10:00
VZ 24-03/2014 - Rekonstrukce úpravny vody v KM Vrchlabí
Jedná se o zakázku malého rozsahu na rekonstrukci úpravny vody (odstranění havarijního stavu filtrace cirkulační vody) pro expozici pstruhového potoka v Krkonoškém muzeu KRNAP ve Vrchlabí - viz technická specifikace. Součástí zakázky je demontáž a likvidace stávající poškozené technologie.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
10.03.2014 10:27
Podání nabídek do:
02.04.2014 10:00
VZ 24-02/2014 - Rekonstrukce kuchyňky a sociálního zařízení v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí
Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební práce tj. na rekonstrukci kuchyňky a sociálního zařízení v 1. nadzemním podlaží v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí. Rozsah požadovaných prací je dán výkazem výměr (viz Příloha).
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
26.02.2014 10:02
Podání nabídek do:
17.03.2014 10:00
22/2014-97 - Dodávka uzlového pozinkovaného pletiva
Dodávka 4000 bm uzlového pozinkovaného pletiva, výška 160 cm, průměr drátu 2,0 až 2,5 mm, vodorovné okrajové dráty průměr 3,0 až 3,2 mm. Minimální počet vodorovných drátů 14. Rozestup svislých drátů asi 15 cm. Rozestup vodorovných drátů ve spodní části cca 5-6 cm, postupně více, v horní části maximálně do 25 cm.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
13.02.2014 14:14
Podání nabídek do:
06.03.2014 11:00
21/2014-97 - Dodávka modřínových kůlů
Jedná se o dodávku modřínových kůlů k individuálním ochranám dle přílohy výzvy.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
13.02.2014 13:51
Podání nabídek do:
06.03.2014 11:00
20/2014-97 - Dodávka svařovaného pozinkovaného pletiva
Dodávka 9400 bm svařovaného pozinkovaného pletiva, výška 150 nebo 160 cm, průměr drátu 2,0 mm. Svislé dráty rozteč 50-60 mm, vodorovné dráty rozteč odspodu 50-60 mm, postupně větší asi do 150 mm, poslední 2 mezery opět menší asi 60-80 mm. Minimální počet vodorovných drátů 15. Nastříhání pletiva na sekce dle přílohy.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
13.02.2014 13:35
Podání nabídek do:
06.03.2014 11:00
19/2014-97 - Dodávka chemických přípravků
Jedná se o dodávku chemických přípravků dle podrobné specifikace v příloze.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
12.02.2014 18:38
Podání nabídek do:
06.03.2014 11:00
VZ 24-01/2014 - Změna užívání objektu Temný Důl č. p. 1
Jedná se o veřejnou zákázku malého rozsahu na rekonstrukci objektu Temný Důl č. p. 1 tj. stavební úpravy bývalé lesní správy na 2 byty dle projektové dokumentace, která je přílohou této výzvy.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
13.02.2014 14:46
Podání nabídek do:
28.02.2014 10:00
18/2014 - Provedení certifikačního auditu FSC
Podrobná specifikace zakázky je popsána ve výzvě. Jedná se o provedení certifikačního hlavního auditu dio 31.5.2014 a dalších čtyř auditů v letech 2015-2018.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
06.02.2014 11:37
Podání nabídek do:
21.02.2014 11:00
16/2014-ÚP34 - Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na ÚP34
Jedná se o těžbu JMP, manipulaci, dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM na územním pracovišti Černý Důl. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel plnění zakázky po částech. Zakázka je rozdělena na 2 části a podrobná technická specifikace jednotlivých částí zakázky je uvedena v příloze výzvy - B) Zvláštní část, technická specifikace.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
29.01.2014 10:25
Podání nabídek do:
12.02.2014 10:00
14/2014-ÚP - Dokončené přibližování vyvážecím traktorem na OM na ÚP35, 36
Jedná se o dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM na územním pracovišti Pec pod Sněžkou a Horní Maršov. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel plnění zakázky po částech. Zakázka je rozdělena na 3 části a podrobná technická specifikace jednotlivých částí zakázky je uvedena v příloze výzvy - B) Zvláštní část, technická specifikace.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
29.01.2014 08:45
Podání nabídek do:
12.02.2014 10:00
12/2014-ÚP35 - Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na ÚP35
Jedná se o těžbu JMP, manipulaci, dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM na územním pracovišti Pec pod Sněžkou. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel plnění zakázky po částech. Zakázka je rozdělena na 5 částí a podrobná technická specifikace jednotlivých částí zakázky je uvedena v příloze výzvy - B) Zvláštní část, technická specifikace.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
28.01.2014 07:03
Podání nabídek do:
12.02.2014 10:00
15/2014-ÚP34, 36 - Těžba harvestorem s vytříděním na OM
Jedná se o těžbu, manipulaci a dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM harvestorovou technologií na území ÚP34 Černý Důl a ÚP36 Horní Maršov dle části B)technické specifikace, která je přílohou této výzvy. Zakázka není dělena na části. Zakázka je plněna na obou pracovištích, ÚP 34 Černý Důl a ÚP 36 Horní Maršov.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
27.01.2014 10:53
Podání nabídek do:
12.02.2014 10:00
07/2014 - Sběr a analýza dat v rámci projektu Fauna Krkonoš
Jedná se o služby spočívající ve sběru a analýze dat v projektu Fauna Krkonoš. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
20.12.2013 09:44
Podání nabídek do:
17.01.2014 11:00
59/2013 - Péče o zvěř v mimovegetačním období
Předmětem zakázky jsou stavby zařízení pro myslivost a péči o zvěř, včetně staveb oplocení na celém území KRNAP. Jedná se o zakázku dělenou na 3 části dle lesních hospodářských celků. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
20.12.2013 07:27
Podání nabídek do:
17.01.2014 10:00
86/2013 - Informační kiosky pro projekt Via fabrilis II.
Jedná se o dodávku 4 ks informačních kiosků v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PL 2007-2013 v rámci projektu Via fabrilis - cesta řemeslných tradic II.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
03.12.2013 12:34
Podání nabídek do:
16.12.2013 11:00
VZ 24-69/2013 - Dodávka gravírky pro Dřevovýrobu Mladé Buky
Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávku 1 ks gravírky pro Dřevovýrobu Mladé Buky. Bližší informace v přiložené technické specifikaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
28.11.2013 13:34
Podání nabídek do:
13.12.2013 10:00
P13V00892013 - Dodávka sněžné frézy na traktor
Jedná se o dodávku 1ks sněžné frézy na traktor dle technické specifikace - viz. zadávací dokumentace
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
26.11.2013 12:09
Podání nabídek do:
03.12.2013 10:00
VZ 24-68/2013 - Dodávka 1 ks sněžného skútru pro ÚP Maršov
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 1 ks sněžného skútru o výkonu min. 90 kW pro Územní pracoviště v Horním Maršově. Další informace jsou v přiložené specifikaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
26.11.2013 12:13
Podání nabídek do:
03.12.2013 10:00
VZ 24-67/2013 - Oprava malby v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí
Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební práce - oprava malby v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí čp. 213. Akce je rozdělena z provozních důvodů na dvě etapy (viz přiložené doplňující informace). 1. etapa - termín dokončení do 15.12.2013, 2. etapa - termín dokončení do 31.1.2014.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
18.11.2013 09:38
Podání nabídek do:
28.11.2013 10:00
č. VZ 27/2013 - Servis a analýza dat v rámci projektu Fauna Krkonoš
Jedná se o služby spočívající ve sběru a analýze dat v projektu Fauna Krkonoš. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
14.11.2013 13:21
Podání nabídek do:
29.11.2013 11:00
P13V00872013 - Dodávka sněžné frézy na traktor
Jedná se o dodávku 1ks sněžné frézy na traktor dle technické specifikace - viz. příloha výzvy.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
12.11.2013 09:12
Podání nabídek do:
19.11.2013 10:00
81/2013 - Poskytování SMS zpráv z GPS obojků v rámci projektu Fauna Krkonoš
Jedná se o poskytování SMS zpráv z GPS obojků. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
08.11.2013 14:26
Podání nabídek do:
20.11.2013 11:00
78/2013 - Přístroje a vybavení pro konzervátorskou dílnu
Jedná se o dodávku přístrojů a vybavení pro konzervátorskou dílnu v rámci projektu Via fabrilis II. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
08.11.2013 14:18
Podání nabídek do:
20.11.2013 11:00
85/2013 - Nákup terénních vozů pro projekt Life, OVVz
Předmětem zakázky je dodávka 2ks terénních vozů v rámci projektu Life a 1ks terénního vozu pro potřeby Správy KRNAP.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
11.11.2013 08:11
Podání nabídek do:
27.11.2013 10:00
VZ 24-66/2013 - Dodávka 1 ks širokopásové brusky pro Dřevovýrobu
Jedná se o dodávku 1 ks širokopásové brusky pro Dřevovýrobu v Mladých Bukách, včetně montáže, dopravy a zaškolení obsluhy. Předpokládaná cena je 250 tis. Kč bez DPH. Bližší informace v přiložené technické specifikaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
07.11.2013 12:54
Podání nabídek do:
14.11.2013 10:00
VZ 24-65/2013 - Dodávka 1 ks sněžného skútru pro ÚP Maršov
Jedná se o dodávku 1 ks sněžného skútru o výkonu min. 115 HP pro Územní pracoviště v Horním Maršově. Bližší údaje jsou uvedeny v přiložené specifikaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
07.11.2013 12:54
Podání nabídek do:
14.11.2013 10:00
VZ 24-64/2013 - Dodávka 1 ks čtyřkolky 4x4 pro ÚP Maršov
Jedná se o dodávku 1 ks čtyřkolky o min. obsahu 750 ccm a výkonu min. 69 HP. Další údaje jsou uvedeny v přiložené technické specifikaci. Čtyřkolka je určena pro práci v obtížném horském terénu pro provoz Územního pracoviště v Horním Maršově. Dodávku sněžných pásů je třeba nacenit zvlášť položkou. Předpokládádná hodnota je do 400 tis. Kč bez DPH, vč. dodávky sněžných pásů. Bližší údaje jsou uvedeny v přiložené technické specifikaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
07.11.2013 12:54
Podání nabídek do:
14.11.2013 10:00
č. 84/2013, P13V00842013 - Dodávka traktoru
Jedná se o koupi traktoru dle požadavků zadavatele podrobně uvedené v zadávací dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
06.11.2013 10:04
Podání nabídek do:
22.11.2013 10:00
VZ 24-63/2013 - Rekonstrukce sociálního zařízení v Krkonošském muzeu v Jilemnici
Jedná se o veřejnou zákázku malého rozsahu na rekonstrukci a modernizaci stávajícího sociálního zařízení (dámské a pánské WC) v přízemí Krkonošského muzea v Jilemnici. Rozsah zakázky je uveden v přiloženém výkazu výměr a popis prací bude upřesněn při prohlídce místa plnění. Akce je rozdělena na 2 části: 1. část SO-01 (sociální zařízení páni) - požadovaný termín dokončení je do 10.12.2013 a 2.část SO-02 (sociální zařízení dámy) - požadovaný termín dokončení je do 31.3.2014.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
01.11.2013 12:22
Podání nabídek do:
18.11.2013 10:00
P13V00832013 - 83/2013 Dodávka skialpinistického a běžeckého vybavení
Jedná se o dodávku kompletního vybavení pro skialpinismus a běžecké klasické lyžování dále upřesněno v krycím listu a kupní smlouvě, které jsou přílohou této výzvy.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
08.11.2013 10:51
Podání nabídek do:
26.11.2013 10:00
P13V00822013 - 82/2013 Vestavba a stavební úpravy čp. 58 Rudník - II.
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž předmětem je půdní vestavba a stavební úpravy na čp. 58 Rudník.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
01.11.2013 13:48
Podání nabídek do:
19.11.2013 10:00
VZ 24-62/2013 - Dodávka 1 ks širokopásové brusky pro Dřevovýrobu Mladé Buky
Jedná se o dodávku 1 ks širokopásové brusky pro Dřevovýrobu v Mladých Bukách, včetně montáže, dopravy a zaškolení obsluhy. Předpokládaná cena je 250 tis. Kč bez DPH. Bližší informace v přiložené technické specifikaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
18.10.2013 13:27
Podání nabídek do:
04.11.2013 10:00
VZ 24-61/2013 - Dodávka 1 ks sněžného skútru pro ÚP Maršov
Jedná se o dodávku 1 ks sněžného skútru o výkonu min. 115 HP pro Územní pracoviště v Horním Maršově. Bližší údaje jsou uvedeny v přiložené technické specifikaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
18.10.2013 12:55
Podání nabídek do:
04.11.2013 10:00
VZ 24-60/2013 - Dodávka 1 ks čtyřkolky 4x4 pro ÚP Maršov
Jedná se o dodávku 1 ks čtyřkolky o min. obsahu 750 ccm a výkonu min. 69 HP. Další údaje jsou uvedeny v přiložené technické specifikaci. Čtyřkolka je určena pro práci v obtížném horském terénu pro provoz Územního pracoviště v Horním Maršově. Dodávku sněžných pásů je třeba nacenit zvlášť položkou. Předpokládaná hodnota je do 400 tis. Kč bez DPH, vč. dodávky sněžných pásů.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
18.10.2013 12:43
Podání nabídek do:
04.11.2013 10:00
79/2013, P13V00792013 - Dodávka osobního automobilu
Předmětem zakázky je dodávka jednoho osobního automobilu pro potřeby Správy KRNAP.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
10.10.2013 10:36
Podání nabídek do:
29.10.2013 10:00
80/2013 - Provedení sertifikačního auditu FSC III.
Jedná se o provedení hlavního auditu do 31.12.2013 a provedení čtyř ročních auditů v podzimním období 2014-2017 certifikátu FSC.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
02.10.2013 13:54
Podání nabídek do:
11.10.2013 11:00
P13V00772013 - Nákup terénních vozů pro projekt Life Corcontica - II.
Jedná se o nákup 2 nových terénních automobilů dle podkladů v technické specifikaci (příloha výzvy) - financováno z projektu Life Corcontica. Rozhodující pro hodnocení nabídky je celková cena v Kč bez DPH za oba nabízené vozy.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
25.09.2013 06:44
Podání nabídek do:
11.10.2013 10:00
č. 76/2013 - Administrace projektů v rámci OPPS ČR-PR
Předmětem zakázky je kompletní ekonomicko-administativní dohled nad realizací projektů, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
24.09.2013 08:01
Podání nabídek do:
14.10.2013 11:00
74/2013 - Provedení certifikačního auditu FSC II.
Jedná se o provedení hlavního auditu v období říjen 2013 a provedení čtyř ročních auditů v podzimním období 2014-2017 certifikátu FSC.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
17.09.2013 09:00
Podání nabídek do:
27.09.2013 11:00
69/2013 - Oprava LC Lví
Podrobný popis zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
12.09.2013 08:38
Podání nabídek do:
26.09.2013 11:00
70/2013, P13V00702013 - Přehrážka na Černohorském potoce
Jedná se o stavbu přehrážky na Černohorském potoce. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
11.09.2013 12:05
Podání nabídek do:
26.09.2013 10:00
P13V00672013 - Nákup terénních vozů pro projekt Life Corcontica
Jedná se o nákup 2 nových terénních automobilů dle podkladů v technické specifikaci (příloha výzvy) - financováno z projektu Life Corcontica. Rozhodující pro hodnocení nabídky je celková cena v Kč bez DPH za oba nabízené vozy.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
06.09.2013 14:05
Podání nabídek do:
23.09.2013 10:00
P13V00662013 - Uzavření kupní smlouvy na dodávky zvěřiny
Výzva k podání nabídky na uzavření Kupní smlouvy na dodávky zvěřiny v roce 2013/2014.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
04.09.2013 09:56
Podání nabídek do:
20.09.2013 10:00
65/2013 - Zpracování projektové dokumentace Jánský a Vavřincův potok
Povodňová škoda Janský potok : Obnova podélných a příčných objektů na vodním toku v délce cca 3 km. Původní objekty byly poškozeny při povodni v červnu 2013. Řešení břehových nátrží a doplnění nových objektů. Předpokládaná cena PD 500 tis. Kč. Povodňová škoda Vavřincův potok : Oprava stávajících poškozených podélných a příčných objektů. Řešení břehových nátrží a navržení nových objektů na toku s ohledem na ochranu stávajících nemovitostí. Uvažovaná délka toku k úpravě cca 1 km. Předpokládaná cena PD 200 tis. Kč. Koryto toku bylo poškozeno při povodni v červnu 2013. Zakázka je dělena na dvě části. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě části.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
02.09.2013 11:20
Podání nabídek do:
23.09.2013 10:00
63/2013 - Provedení certifikačního auditu FSC
Jedná se o provedení hlavního auditu v období říjen 2013 a provedení čtyř ročních auditů v podzimním období 2014-2017 certifikátu FSC.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
29.08.2013 08:02
Podání nabídek do:
13.09.2013 11:00
VZ 24-59/2013 - Rekonstrukce chodníku Medvědín - Šmídova vyhlídka - státní silnice
Jedná se o odstranění stávajícícho povalového chodníku, včetně odvozu (odnesení) a likvidace použitého materiálu. Nový chodník bude v šířce 120 cm v délce do 200 m. Skutečná délka bude upřesněna při zadání na místě. Požadovaný materiál je z modřínových polštářů v tloušce 16 cm. Pro odvoz a dopravu materiálu po stávajícím přístupovém chodníku z lokality Medvědín je možno použít pouze mechanizaci, která nepoškodí tento chodník a jeho okolí. Oprava případného poškození je součástí tohoto zadání.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
22.08.2013 10:18
Podání nabídek do:
09.09.2013 10:00
VZ 24-58/2013 - Most na Šafránovou louku v Albeřicích
Jedná se o opravu mostku v Albeřicích, včetně kamenných rovnanin.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
21.08.2013 10:37
Podání nabídek do:
09.09.2013 10:00
VZ 24-57/2013 - Oprava římsy a doplnění zábradlí na parkovišti
Jedná se o opravu římsy klášterní zdi a o výrobu a osazení zábradlí na parkovišti u obj. Správy KRNAP, Dobrovského 3, Vrchlabí.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
21.08.2013 10:37
Podání nabídek do:
09.09.2013 10:00
č.61/2013-ÚP 36 - Těžba a manipulace harvestorem
Jedná se o těžbu a manipulaci harvestorem, dokončené přibližování vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na OM na území ÚP Horní Maršov.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
09.08.2013 11:24
Podání nabídek do:
27.08.2013 10:00
60/2013 - Zpracování projektové dokumentace - potoky
Předmětem zakázky je vypracování prováděcí projektové dokumentace na povodňové škody na Černohorském potoce a Albeřickém potoce. Zakázka je dělena na části.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
09.08.2013 08:11
Podání nabídek do:
05.09.2013 10:00
VZ 24-56/2013 - Rekonstrukce osvětlení kanceláří v budově č.p. 3 Vrchlabí
Jedná se o rekonstrukci umělého osvětlení - výměny svítidel v 16-ti kancelářích ve 2.NP objektu Správy KRNAP, Dobrovského ul. čp. 3 ve Vrchlabí, vč. úklidu pracoviště a elektro revize dle příložené PD.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
06.08.2013 15:05
Podání nabídek do:
21.08.2013 10:00
VZ 24-55/2013 - Oprava krmného zařízení v Oboře Hádek v Dolním Dvoře
Jedná se o opravu krmného zařízení v Oboře Hádek v Dolním Dvoře dle přiložené projektové dokumentace, která je přílohou této výzvy.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
26.07.2013 10:01
Podání nabídek do:
12.08.2013 10:00
55/2013, P13V00552013 - Vrtulníkové přibližování dříví
Podrobný popis je uveden v zadávací dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
19.07.2013 09:14
Podání nabídek do:
30.07.2013 10:00
VZ 24-54/2013 - Oprava nátrží ve břehové zdi na potoce Chlum
Jedná se o opravu nátrže ve břehové zdi na potoce Chlum z rovnaného kamene do gabionů pod domem Víchová nad Jizerou č.p. 144 (ppč. 2154/2 v k.ú. Víchová nad Jizerou).
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
15.07.2013 15:25
Podání nabídek do:
30.07.2013 10:00
53/2013, P13V00532013 - Opravy škod po přívalových deštích na LC z června 2013 - II.etapa
Předmětem této zakázky jsou stavební práce spočívající v odstraňování škod na lesních cestách a potokách po přívalových deštích z června 2013 na celém území KRNAP.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
12.07.2013 10:50
Podání nabídek do:
31.07.2013 10:00
46/2013, P13V00462013 - Údržba zeleně na plochách Správy KRNAP ve Vrchlabí
Jedná se o údržbu zeleně v areálu zámeckého parku a v přilehlých plochách ve Vrchlabí.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
11.07.2013 11:03
Podání nabídek do:
29.07.2013 10:00
- Prodej dříví na pni
Jedná se o elektronickou aukci - prodej dříví na pni - dvě prodejní jednotky. Vše je uvedeno na portále ForesTrade, lesnický aukční portál, www.forestrade.cz. Aukce číslo 279 a 280 na adrese https://www.forestrade.cz/cs/Auction/Browse?category=2
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
11.07.2013 08:22
Podání nabídek do:
31.07.2013 10:00
52/2013, P13V00522013 - Opravy škod po přívalových deštích na LC z června 2013 - I.etapa
Předmětem této zakázky jsou stavební práce spočívající v odstraňování škod na lesních cestách a potokách po přívalových deštích na území KRNAP a jeho OP.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
09.07.2013 14:03
Podání nabídek do:
25.07.2013 10:00
VZ 24-49/2013 - Oprava krmného zařízení v Oboře Hádek v Dolním Dvoře
Jedná se o opravu krmného zařízení v Oboře Hádek v Dolním Dvoře dle přiložené projektové dokumentace, která je přílohou této výzvy.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
03.07.2013 08:50
Podání nabídek do:
22.07.2013 10:00
VZ 24-48/2013 - Oprava terasy ubytovny Hádek v Dolním Dvoře
Jedná se o opravu terasy a základu verandy ubytovny Hádek č.p. 112 v Dolním Dvoře dle projektové dokumentace, která je přílohou této výzvy.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
03.07.2013 08:50
Podání nabídek do:
22.07.2013 10:00
P13V00492013 - Huťský potok - rekonstrukce břehového opevnění
Jedná se o rekonstrukci stávajícího břehového opevnění Huťského potoka. Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v projektové dokumentaci (část B) zadávací dokumentace).
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
02.07.2013 10:36
Podání nabídek do:
18.07.2013 10:00
50/2013 - Poptávka služeb externího auditora LIFE Corcontica
Podrobně uvedeno v příloze - všeobecné části.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
02.07.2013 10:29
Podání nabídek do:
18.07.2013 12:00
P13V00432013, 43/2013 - Přístroje a vybavení pro konzervátorskou dílnu
Předmětem zakázky je dodávka přístrojů a vybavení pro konzervátorskou dílnu v rámci projektu Via fabrilis - cesta řemeslných tradic II. Vše podrobně uvedeno ve výzvě a zadávací dokumentaci.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
28.06.2013 10:30
Podání nabídek do:
16.07.2013 10:00
VZ 24-46/2013 - Ústřední vytápění objektu č.p. 149 Černý Důl (Zámeček)
Jedná se o provedení ústředního vytápění se samotížným systémem pro část stávajícího obj. ve 2. nadzemním podlaží. Jako zdroj budou sloužit stávající krbová kamna přestavěná a doplněná na vytápění s krbovou teplovodní vložkou.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
27.06.2013 10:31
Podání nabídek do:
23.07.2013 10:00
VZ 24-45/2013 - Oprava lesní cesty Modrý důl
Jedná se o opravu štěrkového povrchu cesty a odvodnění vč. zemních svodnic v Modrém dole. Bližší informace při prohlídce místa plnění.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
26.06.2013 15:23
Podání nabídek do:
12.07.2013 10:00
VZ 24-44/2013 - Oprava nátrží ve břehové zdi na potoce Chlum
Jedná se o opravu nátrže ve břehové zdi na potoce Chlum z rovnaného kamene do gabionů pod domem Víchová nad Jizerou č.p. 144 (ppč. 2154/2 v k.ú. Víchová nad Jizerou).
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
26.06.2013 15:01
Podání nabídek do:
12.07.2013 10:00
P13V00482013 - Úprava komunikace klášterní zahrady
Jedná se o veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou stavební úpravy stávající páteřní komunikace ze štětované dlažby a její rozšíření - prodloužení včetně instalace veřejného osvětlení dle projektové dokumentace, která je přílohou této výzvy. Zakázka je zadávána v návaznosti na veřejnou zakázku "Revitalizace klášterní zahrady" - tedy jde o změnu stavby před dokončením.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
26.06.2013 11:11
Podání nabídek do:
08.07.2013 10:00
P13V00422013 - Úprava komunikace klášterní zahrady
Jedná se o veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou stavební úpravy stávající páteřní komunikace ze štětované dlažby a její rozšíření - prodloužení včetně instalace veřejného osvětlení dle projektové dokumentace, která je přílohou této výzvy. Zakázka je zadávána v návaznosti na veřejnou zakázku "Revitalizace klášterní zahrady" - tedy jde o změnu stavby před dokončením.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
13.06.2013 12:16
Podání nabídek do:
25.06.2013 10:00
P13V00422013 - Úprava komunikace klášterní zahrady
Jedná se o veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou stavební úpravy stávající páteřní komunikace ze štětované dlažby a její rozšíření - prodloužení včetně instalace veřejného osvětlení dle projektové dokumentace, která je přílohou této výzvy. Zakázka je zadávána v návaznosti na veřejnou zakázku "Revitalizace klášterní zahrady" - tedy jde o změnu stavby před dokončením.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
03.06.2013 14:52
Podání nabídek do:
19.06.2013 10:00
P13V00432013 - Inventarizace stromů rostoucích mimo les v KRNAP a jeho ochranném pásmu
Předmětem zakázky je inventarizace stromů rostoucích mimo les, stromy k hodnocení budou vybírány podle priorit exponovanosti místa z hlediska ohrožení lidí a majetku: zastavěné území obce, doprovod komunikací mimo zastavěné území obce, další pozemky mimo zastavěné území obce. Hodnocení stavu proběhne vizuálními postupy, výsledná data budou obsahovat vedle dendrometrických údajů také zhodnocení zdravotního stavu, provozní bezpečnosti a doporučenou technologii ošetření. Součástí výstupu bude návrh časově i věcně optimalizovaného postupu péče o stromy, součástí hodnocení bude i mapová část a podrobná fotodokumentace. Uchazeč by měl předložit nabídku na plnění v Kč bez DPH: 1) hodnota inventarizace (lokalizace)jednoho stromu - max. výše 15,-Kč/ks 2) hodnota zhodnocení stavu stromu - max. 117,-Kč/ks 3) celková hodnota- součet - max. 132,-Kč/ks
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
23.05.2013 13:27
Podání nabídek do:
11.06.2013 10:00
P13V00402013 - Rekonstrukce mostů na území KRNAP a jeho OP
Zakázka je dělena na dvě části. Jedná se o rekonstrukce mostů na LC Okružní přes Mumlavu, mostu na LC Horská přes Bílý potok a mostu na LC Horská přes Černý potok.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
23.05.2013 10:24
Podání nabídek do:
10.06.2013 10:00
P13V00392013 - č.39/2013- Provádění hospodářských prací v rámci dotačních titulů MŽP a LIFE+
Jedná se o zajištění tradičních hospodářských zásahů, seče, běžnou mechanizací, ručně vedenou sekačkou, křovinořezem, kosou. Zakázka je dělena na části, kdy uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu nebo více částí. Podrobně uvedeno ve výzvě a zadávací dokuemntaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
22.05.2013 14:36
Podání nabídek do:
07.06.2013 09:00
P13V00372013 - Krajinářské úpravy zahrady Krkonošského muzea
Předmětem jsou krajinářské úpravy - výsadba a stavební úpravy zahrady Krkonošského muzea ve Vrchlabí - u budovy HIS, nám. Míru čp. 222-224 Vrchlabí dle projektové dokumentace, která je přílohou výzvy.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
23.05.2013 09:29
Podání nabídek do:
07.06.2013 10:00
P13V00262013 - Stabilizace lesních ekosystémů II.etapa
Jedná se o pokračování projektu Stabilizace lesních ekosystémů na území KRNAP a jeho OP. Práce spočívají v prořezávkách, výsadbě, stavbě oplocenek atd.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
17.05.2013 10:16
Podání nabídek do:
09.07.2013 10:00
VZ 24-21/2013 - Dodávka 1 ks obraceče sena pro ÚP Maršov
Jedná se o dodávku 1 ks obraceče sena na tříbodový závěs se záběrem 4-5 m, se 4 rotory osazené nejméně 6 paprsky, hydraulicky rozkládaný, osazený čelním kopírovacím kolečkem nebo tandemovým podvozkem, váha do 500 kg. Obraceč je určen pro Územní pracoviště Maršov.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
16.05.2013 08:19
Podání nabídek do:
31.05.2013 09:00
P13V00242013 - Stavební část Návštěvnického střediska ve Vrchlabí
Jedná se o rekonstrukci Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí pro novou expozici Návštěvnického muzea.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
10.05.2013 10:56
Podání nabídek do:
04.06.2013 10:00
VZ 24-20/2013 - Údržba lesních cest na územním pracovišti Rezek
Jedná se o čištění podélných příkopů a propustí u lesních cest Rovinka, Exkurzní a Přes Vidlici
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
03.05.2013 14:46
Podání nabídek do:
20.05.2013 10:00
P13V00352013 - Těžba a přibližování dřevní hmoty s vytříděním sortimentů na OM
Jedná se o těžbu JMP, manipulaci, dokončené přibližování dřevní hmoty s vytříděním sortimentů na OM na území ÚP35 Pec pod Sněžkou v rozsahu a způsobem uvedeným v technické specifikaci. Zakázka je rozdělena na 3 části - ÚP35/1, ÚP35/23, ÚP35/67. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na všechny části nebo pouze na jednu část.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
03.05.2013 13:20
Podání nabídek do:
20.05.2013 10:00
P13V00362013 - Dodávka pachového koncentrátu pro pachové ohradníky včetně příslušenství
Jedná se o dodávku nosné pěny a pachového koncentrátu pro pachové ohradníky k ochraně sparkaté, především srnčí zvěře, v úsecích veřejných komunikací, kde dochází k častým střetům s dopravními prostředky. Zadavatel požaduje dodat: - Nosnou pěnu v nádobách 750 ml + pachový koncentrát po 500 ml,obojí pro aplikaci pomocí aplikačního zařízení v poměru 1: 2 - 6ks aplikačního zařízení a čistícího prostředku na tato zařízení v množství odpovídajícím dodanému množství nosné pěny a pachového koncentrátu. Zadavatel požaduje dodat maximální množství nosné pěny a pachového koncentrátu v poměru 1:2 a 6 ks aplikačního zařízení s odpovídajícím množstvím čistího prostředku v rozmezí níže uvedené předpokládané ceny.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
03.05.2013 10:54
Podání nabídek do:
20.05.2013 10:00
P13V00342013 - Rekonstrukce mostů na území KRNAP a jeho OP
Zakázka je dělena na dvě části. Jedná se o rekonstrukce mostů na LC Okružní přes Mumlavu, mostu na LC Horská přes Bílý potok a mostu na LC Horská přes Černý potok.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
26.04.2013 13:01
Podání nabídek do:
14.05.2013 10:00
VZ 24-19/2013 - Dodávka 1 ks obraceče sena pro ÚP Maršov
Jedná se o dodávku 1 ks obraceče sena na tříbodový závěs se záběrem 4-5 m, se 4 rotory osazené nejméně 6 paprsky, hydraulicky rozkládaný, osazený čelním kopírovacím kolečkem nebo tandemovým podvozkem, váha do 500 kg. Obraceč je určen pro Územní pracoviště Maršov.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
26.04.2013 11:41
Podání nabídek do:
13.05.2013 10:00
VZ 24-18/2013 - Dodávka 2 ks lisu a 2 ks ovíječky na malé kulaté balíky
Jedná se o nákup 2 ks lisu a 2 ks ovíječky na malé kulaté balíky pro Územní pracoviště Pec pod Sněžkou a Horní Maršov. Bližší specifikace v přiloženém zadání.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
24.04.2013 09:49
Podání nabídek do:
09.05.2013 10:00
VZ-24-17/2013 - Oprava nátrží ve břehové zdi na Huťském potoce
Jedná se o opravu nátrží ve břehové zdi na Huťském potoce, z rovnaného kamene na dvou místech u Rokytnického mýta.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
23.04.2013 14:36
Podání nabídek do:
09.05.2013 10:00
P13V00312013 - Vestavba a stavební úpravy - čp. 58 Rudník
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž předmětem je půdní vestavba a stavební úpravy na čp. 58 Rudník dle projektové dokumentace, která je přílohou této výzvy.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
09.04.2013 07:46
Podání nabídek do:
25.04.2013 10:00
P13V00302013 - Těžba a přibližování dřevní hmoty s vytříděním sortimentů na OM
Jedná se o těžbu JMP, manipulaci, dokončené přibližování dřevní hmoty s vytříděním sortimentů na OM na území ÚP35 Pec pod Sněžkou v rozsahu a způsobem uvedeným v technické specifikaci. Zakázka je rozdělena na dvě části - ÚP35/2, ÚP35/3. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na všechny části nebo pouze na jednu část.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
04.04.2013 12:09
Podání nabídek do:
18.04.2013 10:00
P13V00292013 - Těžba JMP, manipulace, dodatečná mechanická asanace
Jedná se o těžbu a následné odkornění dřevní hmoty na území ÚP 35 Pec pod Sněžkou.Zakázka je dělena na tři části, přičemž uchazeč je oprávněn podat nabídku na všechny části nebo pouze na jednu část.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
04.04.2013 11:45
Podání nabídek do:
18.04.2013 10:00
P13V00102013 - Dodávka včetně instalace expozice Návštěvnického střediska
Jedná se o dodávku kompletní expozice Návštěvnického střediska v budově Krkonošského muzea v ul. Husova ve Vrchlabí.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
22.03.2013 14:03
Podání nabídek do:
28.05.2013 10:00
37/2012 - Rekonstrukce turistického chodníku Velveta
Jedná se o rekonstrukci turistického chodníku Velveta, přičemž tato zakázka je financována prostřednictvím dotačního programu - Operačního programu Životního prostředí EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Pro vodu, vzduch a přírodu
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
20.03.2013 08:06
Podání nabídek do:
04.04.2013 10:00
28/2013 - Dodávka uzlového pletiva
Dodávka 4200 bm uzlového pozinkovaného pletiva, výška 160cm, průměr drátu 2,0 až 2,5mm, vodorovné okrajové dráty průměr 3,0 až 3,2mm. Minimální počet vodorovných drátů 14. Rozestup svislých drátů cca 15 cm. Rozestup vodorovných drátů ve spodní části cca 5-6 cm, postupně více, v horní části maximálně do 25cm.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
20.03.2013 07:32
Podání nabídek do:
02.04.2013 11:00
25/2013 - Dodávka telemetrické technologie
Jedná se o dodávku telemetrické technologie v rámci projektu Fauna Krkonoš financovaný prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PL 2007-2013
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
01.03.2013 09:16
Podání nabídek do:
18.03.2013 10:00
13/2013 - Odvoz a následné vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP
Jedná se o uzavření rámcových smluv na odvoz a vagónování dřevní hmoty dle jednotlivých LHC na území KRNAP a jeho OP.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
25.02.2013 08:44
Podání nabídek do:
15.03.2013 10:00
22/2013 - Pěstební činnost na území KRNAP a jeho OP
Jedná se o pěstební činnost plánovanou dle jednotlivých územních pracovišť na celém území KRNAP a jeho OP. Zakázka je dělena na části.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
13.02.2013 13:57
Podání nabídek do:
11.03.2013 10:00
22/2013 - Uzavření kupní smlouvy na prodej a koupi surových kmenů SM
Jedná se o uzavření kupní smlouvy na prodej a koupi surových kmenů na rok 2013. Další podrobnosti předmětu zakázky jsou uvedeny ve výzvě, materiálovém listu a kupní smlouvě.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
11.02.2013 12:32
Podání nabídek do:
04.03.2013 14:00
21/2013-97 - Dodávka modřínových kůlů.
Jedná se o dodávku modřínových kůlů k individuálním ochranám dle přílohy.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
11.02.2013 09:47
Podání nabídek do:
07.03.2013 11:00
20/2013-97 - Dodávka pletiva
Dodávka 15 750 bm svařovaného pozinkovaného pletiva, výška 150 nebo 160 cm, průměr drátu 2,0 mm. Svislé dráty rozteč 50-60 mm, vodorovné dráty rozteč odspodu 50-60 mm, postupně větší asi do 150 mm, poslední 2 mezery opět menší,asi 60-80 mm. Minimální počet vodorovných drátů 15. Nastříhání pletiva na sekce dle přílohy.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
11.02.2013 09:38
Podání nabídek do:
07.03.2013 11:00
19/2013-97 - Dodávka chemických přípravků
Jedná se o dodávku chemických přípravků dle podrobné specifikace v příloze.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
11.02.2013 09:28
Podání nabídek do:
07.03.2013 11:00
05/2013 - Uzavření rámcových smluv na pěstební činnost na území KRNAP a jeho OP
Jedná se o zakázku dělenou na části, dle jednotlivých územních pracovišť na území KRNAP a dále na práce prováděné ručně a práce prováděné JMP.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
11.02.2013 10:37
Podání nabídek do:
04.03.2013 10:00
07/2013 - Uzavření rámcových smluv na přibližování dřevní hmoty vyvážecími prostředky
Předmětem této zakázky je Přibližování dřevní hmoty vyvážecími prostředky na OM a VM na celém území KRNAP a jeho OP. Jedná se o uzavření rámcových smluv s více uchazeči. Zakázka je soutěžena ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
29.01.2013 00:00
Podání nabídek do:
14.02.2013 10:00
17/2013 - Výzva k podání cenové nabídky pro vypracování znaleckých posudků na ocenění nemovitostí
Jedná se o vymezení spolupráce v oblasti vypracovávání znaleckých posudků na ocenění nemovitostí. Podrobně uvedeno v příloze.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
17.01.2013 00:00
Podání nabídek do:
31.01.2013 15:00
16/2013 - Výzva k podání cenové nabídky pro vypracování geometrických plánů
Jedná se o vymezení spolupráce v oblasti vypracovávání geodetických prací. Podrobně uvedeno v příloze.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
17.01.2013 00:00
Podání nabídek do:
31.01.2013 15:00
14/2013 - Dodávka skialpinistického zboží
Jedná se o dodávku kompletního vybavení pro skialpinismus dále upřesněnou v krycím listu a kupní smlouvě, které jsou přílohou této výzvy.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
04.01.2013 00:00
Podání nabídek do:
15.01.2013 09:00
VZ 24-05/2013 - Stavební úpravy Vítkovice č.p. 176
Rekonstrukce vnitřních prostor - kanceláře v 1. N.P., vč. sociálního zařízení, elektroinstalace, vnitřní vody, kanalizace a topení, výměna oken.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na stavební práce
Zveřejněno dne:
02.01.2013 00:00
Podání nabídek do:
16.01.2013 09:00
6/2013 - Uzavření rámcových smluv na těžbu motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP
Jedná se o uzavření rámcových smluv na těžbu motorovou pilou, a to s více uchazeči. Zakázka je soutěžena ve zjednodušeném podlimitním řízení
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
20.12.2012 00:00
Podání nabídek do:
15.01.2013 10:00
12/2013, ev.č. VZ 241376 - Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP-II.
Jedná se o těžbu a přibližování dřevní hmoty na OM. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel plnění zakázky po částech. Části zakázky jsou vymezeny územně a jsou totožné s územím jednotlivých lesních správ.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
20.12.2012 00:00
Podání nabídek do:
12.02.2013 10:00
11/2013-LS, ev.č. VZ 241278 - Těžba a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP-II.
Jedná se o těžbu, manipulaci, přibližování lanovkami s vytříděním sortimentů na odvozní místa na území KRNAP a jeho OP. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel plnění zakázky po částech. Části zakázky jsou vymezeny územně a jsou totožné s územím jednotlivých lesních správ.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
19.12.2012 00:00
Podání nabídek do:
12.02.2013 10:00
10/2013, ev.č.VZ 241096 - Dokončené přibližování dřevní hmoty vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na OM - II. doplnění
Dokončené přibližování dřevní hmoty vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na odvozní místa. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel plnění zakázky na 5 části.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
17.12.2012 00:00
Podání nabídek do:
14.01.2013 10:00
08/2013-LS - VZ 240197 Dokončené přibližování dřevní hmoty vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na OM - II. doplnění
Dokončené přibližování dřevní hmoty vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na odvozní místa. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel plnění zakázky na 4 části.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
07.12.2012 00:00
Podání nabídek do:
08.01.2013 10:00
04/2013; VZ 239892 - Uzavření rámcových smluv na přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM na území KRNAP a je OP
Jedná se o uzavření rámcových smluv na přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM na území KRNAP a jeho OP dle jednotlivých Územních pracovišť na celém území KRNAP a jeho OP.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
05.12.2012 00:00
Podání nabídek do:
29.01.2013 10:00
35/2012 - Uzavření rámcové smlouvy na tisk publikací
Jedná se o uzavření rámcové smlouvy na tisk publikací na základě edičního plánu zadavatele a dle jeho aktuálních potřeb. Rámcová smlouva bude uzavřena se třemi uchazeči, doba trvání je 24 měsíců ode dne podpisu. Zakázka je soutěžena ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
22.11.2012 00:00
Podání nabídek do:
10.12.2012 10:00
36/2012 - Těžba a manipulace, přibližování lanovkou a dokončené přibližování s vytříděním sortimentů
Jedná se o těžbu, manipulaci, přibližování lanovkou a dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM včetně povýrobní úpravy pracovišť, a to 80 ks nebezpečných stromů na LS Svoboda nad Úpou.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
20.11.2012 00:00
Podání nabídek do:
30.11.2012 10:00
VZ 237326 - č. 03/2013-LS Dokončené přibližování dřevní hmoty vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na OM
Dokončené přibližování dřevní hmoty vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na odvozní místa. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel plnění zakázky po částech. Části zakázky jsou vymezeny územně a jsou totožné s územím jednotlivých lesních správ.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
08.11.2012 00:00
Podání nabídek do:
03.12.2012 10:00
33/2012-LS11 - Zpracování kalamity na území LS11
Jedná se o zpracování kalamity na území LS11 - těžba, JMP, manipulace, dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeným v technické specifikaci.
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
31.10.2012 00:00
Podání nabídek do:
09.11.2012 09:00
VZ 235769 - č. 02/2013-LS Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP
Jedná se o těžbu a přibližování dřevní hmoty na OM. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel plnění zakázky po částech. Části zakázky jsou vymezeny územně a jsou totožné s územím jednotlivých lesních správ.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
23.10.2012 00:00
Podání nabídek do:
13.12.2012 10:00
VZ 235768 - č. 01/2013-LS Těžba a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP
Jedná se o těžbu, manipulaci, přibližování lanovkami s vytříděním sortimentů na odvozní místa na území KRNAP a jeho OP. Vzhledem k povaze zakázky připustil zadavatel plnění zakázky po částech. Části zakázky jsou vymezeny územně a jsou totožné s územím jednotlivých lesních správ.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
23.10.2012 00:00
Podání nabídek do:
13.12.2012 10:00
VZ 24-72/2012 - Nákup nákladního užitkového automobilu
Nákup nákladního užitkového automobilu s prodlouženou kabinou a valníkem pro Dřevovýrobu Mladé Buky - viz Příloha 1
Info
Typ zakázky:
malého rozsahu / na dodávky
Zveřejněno dne:
17.10.2012 08:00
Podání nabídek do:
26.10.2012 11:00
23/2012 - Rámcová smlouva na tiskové práce
Jedná se o uzavření rámcové smlouvy na tiskové práce se třemi uchazeči dle edičního plánu Správy. Zakázka je soutěžena ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Info
Typ zakázky:
velkého rozsahu / na služby
Zveřejněno dne:
09.10.2012 08:00
Podání nabídek do:
29.10.2012 10:00
Správa KRNAP | Dobrovského 3 • 543 01 VRCHLABÍ
Telefon (+420) 499 456 111 | Fax (+420) 499 422 095 | podatelna(at)krnap.cz
IČ: 00088455 | DIČ: CZ00088455
® 2024 Správa KRNAP | Všechna práva vyhrazena | info(at)krnap.cz